STEIJNBERS

WELKOM

We believe in developing people as a starting point for change…

STEIJNBERS gelooft in organisatieontwikkeling waarin mens en organisatie samen komen. Menskracht staat voor onze persoonlijke ontwikkeling; ‘groeien’ zit immers in onze genen. Organisatiekracht staat in onze ogen voor markt- en resultaatgerichtheid leidend tot een gezonde organisatie. We verwoorden ons geloof zo nu en dan in enkele BLIK-OPENERS. Verhelderende visies en meningen doorspekt met onze ervaringen in organisatieontwikkeling.

We lichten de achterliggende verhalen en gedachten graag nader toe.

STEIJNBERS is te vinden in organisaties voor en met mensen. Wij gaan voor leiders die het belang van organisatieontwikkeling onderstrepen en die ook de eigen rol tegen het licht houden. Onze kracht zit in HR, strategie, cultuur en leiderschap. Reden, richting, route en resultaat zijn de bouwstenen waarmee wij onze trajecten opbouwen. We werken resultaatgericht, pragmatisch, lopen over van creatieve ideeën, zijn open en vooral betrokken.

 

  • Hand-in-hand

    De een kan niet zonder de ander...

  • DISC workshop

    Gedragsstijlen toepasbaar gemaakt...

  • Facilitator

    Betrokken, open en met plezier...

© STEIJNBERS. Training, coaching, advies & interim. Trainingsfoto's: Mikel Buwalda Fotografie.